Cookies van ETT

Op deze pagina vindt u meer informatie over de doeleinden van gegevensbewerking, die wij op deze website gebruiken. Wij maken u erop attent dat wij voor de werking van de website persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Deze verwerking dient te allen tijde het belang van uw gebruik van deze e-learning website. Wij benadrukken dat de persoonsgegevens die worden verwerkt en de informatie van uw apparaat nimmer met derden leveranciers (en/of advertentiepartners) worden gedeeld.

Het betreft hierbij cookies, unieke ID's en netwerk-gebaseerde identificatiemiddelen samen met andere informatie bijv. browsertype en informatie, taal, schermgrootte en overige ondersteunde technologieën. Deze kunnen op uw apparaat worden opgeslagen of worden gelezen om dat apparaat, telkens wanneer het verbinding maakt de website, te herkennen voor de leerdoeleinden.

U heeft uiteraard het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking echter maken wij u erop attent dat u gebruik van deze e-learning website dan niet mogelijk is.


Wegwijs in Brabant

Wist je dat:

  • De wortels van Vincent van Gogh en Jheronimus Bosch in Brabant liggen?
  • 2 van de 12 trappistenbieren in de wereld uit Brabant komen?

In deze online training krijg je veel informatie over de toeristische hoogtepunten en vrijetijdsbesteding in Brabant. De oefenvragen betrekken je actief bij het doorlopen van de training en middels een toets aan het eind wordt je kennis getest. Bij voldoende resultaat behaal je een waardevol kenniscertificaat.

Veel plezier en succes!

Clock 30 minuten
Certificate Bij minimaal 60 punten
Calendar Beschikbaar tot 31-12-2030

Login / Inschrijven