Cookies van ETT

Deze website maakt gebruik van cookies om zo goed mogelijk te functioneren en de gebruiker de beste ervaring te bieden.

Wegwijs in Brabant

Wist je dat:

  • De wortels van Vincent van Gogh en Jheronimus Bosch in Brabant liggen?
  • 2 van de 12 trappistenbieren in de wereld uit Brabant komen?

In deze online training krijg je veel informatie over de toeristische hoogtepunten en vrijetijdsbesteding in Brabant. De oefenvragen betrekken je actief bij het doorlopen van de training en middels een toets aan het eind wordt je kennis getest. Bij voldoende resultaat behaal je een waardevol kenniscertificaat.

Veel plezier en succes!

Clock 30 minuten
Certificate Bij minimaal 60 punten
Calendar Beschikbaar tot 31-12-2030

Login / Inschrijven