Cookies van ETT

Deze website maakt gebruik van cookies om zo goed mogelijk te functioneren en de gebruiker de beste ervaring te bieden.

De knooppuntroutes van VisitBrabant Routebureau

Als (nieuwe) vrijwilliger van VisitBrabant Routebureau vinden we het belangrijk dat jij alles weet over ons knooppuntensysteem en het onderhoud ervan. Aangezien we een routenetwerk van 18.000 kilometer hebben, kunnen we het onderhoud hiervan namelijk niet alleen uitvoeren.

In de training vertellen we je alles over de routepalen, -borden en stickers en vertellen we je meer over beheer en onderhoud dat jij als vrijwilliger oppakt. Onze grote groep vrijwilligers helpt ons om de knooppuntroutes goed toegankelijk te houden en jouw bijdrage is hierbij ontzettend belangrijk! De oefenvragen betrekken je actief bij het doorlopen van de training en middels een toets aan het eind wordt je kennis getest. Bij voldoende resultaat behaal je een waardevol kenniscertificaat.

Veel plezier en succes!

Clock 30 minuten
Certificate Bij minimaal 60 punten
Calendar Beschikbaar tot 31-12-2030

Login / Inschrijven